ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Saturday, November 15

సహాయం చేసి ఇది నేనే సహాయం చేశాను అని పబ్లిసిటీ ఇవ్వకూడదు!

ఈ క్రింది వీడియో నాకు నచ్చింది,ఒక చిన్న పిల్లగాడు తనకు ఎంతో ఇష్టమైన వస్తువులను 
త్యాగం చేసి ఒక ముసలావిడకి తానెవరో కూడా తెలియకుండా సహాయం చేసాడు 


ఈ వీడియో నుండి నేను నేర్చుకున్నవి
  • సహాయం చేసి ఇది నేనే సహాయం చేశాను అని పబ్లిసిటీ ఇవ్వకూడదు
  • సహాయం ముందు మిగతావి అన్ని చిన్నవిషయాలు
  • తప్పు చేసిన వారిని అర్ధం చేసుకోవాలి
ఇంకా ఏమైనా ఉంటే చెప్పగలరు!
 click here to veiw for best post
Reactions:

2 comments:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..