ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Saturday, November 29

ప్రేమ శాతం-నా లో ప్రేమ ఎంత ?కథ  కథనం హీరో :నేనే, హీరొయిన్:ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు,ఇతర పాత్రలు:సమాజం లో నాచుట్టూఉండే మనుషులు...ఒక మనిషి పుట్టినపుడు తనలో ఎంత శాతం ప్రేమ ఉంటుంది ,ఎంత శాతం ద్వేషం ఉంటుంది?ఇప్పుడు నాలో ఎంత

శాతం ప్రేమ ఉంది ? ఎంత శాతం ద్వేషం ఉంది?అసలు మనిషి లో ప్రేమ శాతం లేదా ద్వేష శాతం త్రగ్గడానికి కారణం 

ఏమిటి? అని ఒక రోజు నాకు నేనే ప్రశ్నలు వేసుకున్నాను?

అపుడు మరిన్ని ప్రశ్నలు ఉదయించాయి..
             
               ప్రేమ శాతం ఎక్కువుంటే ఏమౌతుంది...ద్వేష శాతం ఎక్కువుంటే ఏమౌతుంది..?

                అది మనకు  నష్టమా?లేదా మనతో ఉండే వాళ్ళకు నష్టమా?సమాజానికి నష్టమా?

ఆ ఆలోచన లోంచి పుట్టినదే ఈ ప్రేమ శాతం % of love....my life serial

నా చిన్నప్పటి నుండి ప్రేమ శాతాన్ని నేను ఇక్కడ అవిష్కరించదలచుకున్నాను

The Tabula Rasa concept ప్రకారం మనిషి పుట్టి స్కూల్ కి వచ్చే వరకు ...అతను ఒక తెల్లని రాయబడని 
కాగితం లాంటి వాడు ..అంటే అతనికి ఎమీ తెలియదు ....కాని పిల్లవాడు అప్పటికే చాల నేర్చుకుంటాడు
అని తర్వాత మనో శాస్త్ర వెత్తలు చెప్పడం జరిగింది...

నేనుకూడా మనిషిలో ప్రేమ శాతం పుట్టినపుడు 100%ఉంటుందని అనకుండా , 50-50 (ప్రేమ- స్వార్ధం) ఉన్నాయి అని నా సీరియల్ concept మొదలు అవుతుంది... రేపటి  నుండి మొదటి ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది,తప్పక మీ అభిప్రాయాలు నాతో పంచుకోగలరు...

నేనొక్కడినే ప్రేమశాతాన్ని పెంచుకోవడం ఎందుకు ?నాతో పాటు ఎవరికైనా సహాయం చేయవచ్చు కదా?

అసలు ప్రేమ శాతాన్ని పెంచుకోవడం పట్ల ఇతరుల అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలి ....కనీసం ఒక్కరైనా ఒక్క

శాతమైన వారిలోని ప్రేమను కనుక్కోగలిగితే

ఈ బ్లాగ్ సార్ధకత చెందినట్లే....అని బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసాను...

మరి కొత్త బ్లాగ్ కి అప్పుడే జనాలు చూడరు కదా ...అందుకే ఒక 10000 వీక్షకులు పెరిగిన తర్వాత serial స్టార్ట్

చేద్దామనుకున్నాను,50 పోస్ట్ లు 8500 viewrs సరేలే అని నా లైఫ్ సీరియల్ స్టార్ట్ చేసాను...నా నుండి డైలీ

సీరియల్ గా ఎక్సెపెక్ట్ చెయ్యకండి,కాని డైలీ మీ ముందుకు రావడానికి ట్రై చేస్తాను....

మీరు అభిమానిస్తారని ...మీ అభిమాని

                                                                                                                           -శ్రీనివాస్


Reactions:

2 comments:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..