ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Monday, November 24

కథలా సాగిపోయే ఈ జీవితం కలలా మిగిలి పోకూడదని...?

నేను కలిసిన ఒక ముసలాయన జీవితం ...
అతన్ని  చూడగానే ...అతని కళ్ళలో నాకు కనిపించిన భావమే ....ఈ పోస్ట్


జీవితం లో నేననే వాడు ఒకడు ఉన్నాడనే విషయాన్ని మర్చిపోయానా?
అనుక్షణం అస్తిత్వానికై పోరాటం లో నన్ను నేను కోల్పోయానా?
మార్కుల పందెం లో చిన్న నాడు ఆటలకు దూరమయ్యాను....!
నడి ఈడు లో ధనసంపాదనే లక్ష్యం తో చిన్న చిన్న ఆనందాలను చేరిపెసాను...
కాని ఇప్పుడు.....
ఈ మలి ఈడు లో నాతో ఆటలాడే వారెవరు....?
నేను చెరిపిన చిన్న చిన్న (కావు అవి చాలా విలువైనవి)ఆనందాలు ఇచ్చేదెవరు?
అసలు నన్ను నేనే ప్రేమించుకోలేదు....ఇక నన్నెవరు ప్రేమిస్తారు....
కనీసం ఇపుడైనా నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటున్నానా? 

ఈ ముసలాయన జీవితం నాకొక పాఠం...!
ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం లో మన కోసం మనం ప్రతి రోజు కొన్ని నిమిషాలైన కేటాయించుకోవాలని....!
ఆ సమయం లోనైనా మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలని....
కథ లా సాగిపోయే ఈ జీవితం లో నేను కల లా మిగిలి పోకూడదని...?


Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..