ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Monday, November 17

నా చుట్టూ ఆవరించిన నీ పరిమళం వెయ్యి మైళ్ళు నిన్ను గుర్తుకు తెస్తుంది..!

"ఈ కవిత నా జీవితం లో కి రాబోవు భాగస్వామి కి అంకితం"

పున్నమి వెన్నల లో నువ్వు
పులకించిపోయే నేను
మందారం లా నువ్వు మకరందం లో నేను
చెలియా నీ చెక్కిలి పై మలయమారుతం నీ నవ్వు

google image

నా చుట్టూ ఆవరించిన నీ పరిమళం
వెయ్యి మైళ్ళు నిన్ను గుర్తుకు తెస్తుంది..!
నా చేతులను పట్టుకున్న సుమధుర బంధం
తీగ లా అల్లుకున్న లత లా ,నన్ను బందించేసింది..!
నీ ప్రేమ లో కరిగిపోయే నా కోపం...
చీకట్లో కనుమరుగైపోయింది...!

ప్రళయం నీ మౌనం...ప్రపంచాన్ని కాకా వికలం చేస్తుంది...!
బడబాగ్ని నీ కోపం...దావానలమై అడవి ని మసి చేస్తుంది..!
అయినను.....?
 ఇవి ఏవి నీ దరి చేరలేదు నా కోసం...!

ఎపుడు చేస్తావు నా ఇల్లు బృందావనం...!
కోకిల పాటలు...పక్షుల కిలకిలలు ...
పిచ్చుకల కేరింతలు...
మువ్వల సవ్వడులు...
ఆనంద నందనాలు....
పచ్చని తోరణాలతో.....!
నీతో అవ్వాలి నా ప్రపంచం ...నందనవనం...!
నీవెవరో ,ఎక్కడున్నావో...
ఎపుడు నా దగ్గరికి వస్తావో...!
Reactions:

1 comment:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..