ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Tuesday, November 18

జీవితం లో నేను అంటే ఒకటి ,,,అందరిలో ఒకటి కాదు...

జీవితంలో  అందరూ పుడతారు,

కాని దానికి ఒక అర్ధం పర్ధం ఉండకుండా ఎన్నో జీవితాలు ఉన్నాయి...

నేను ఇన్ని రోజులు నేను కూడా పుడింగి నే అనుకున్నాను...

కాని ఎం లాభం ....నేను కూడా సామాన్యుడినే...

నేను అందరిలానే భూమి మీదకు వచ్చాను...

నేను నా జీవితం సంపాదన.....

పెళ్ళాం ,పిల్లలు ...

తరువాత మనుమలు మనుమరాళ్ళు...

సంతృప్తి .....

అంతే ఇంకేం లేదు చెయ్యడానికి....


నో ఇలాగ ఉండకూడదు ....నేను అంటే ఒకటి ,,,అందరిలో ఒకటి కాదు...

అనేది నా కోరిక ....

దీన్ని ఇలాగే సజీవంగా ఉంచాలి ....

లేకపోతే అందరిలో నేనోక్కడిగా మిగిలిపోతానేమో......

అసలు నేనెవరు ? ఇందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను అనే ప్రశ్న తో నా కోరిక ను నేరవేర్చాలనుకుంటున్నాను..

ఇంతకి నేనెవరు...?
Reactions:

2 comments:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..