ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Monday, October 6

అసలు ప్రేమ ఎందుకిలా కనిపిస్తోంది?

04:06 Posted by who am i No comments
                                                       అసలు ప్రేమ ఎందుకిలా కనిపిస్తోంది?

                                                                  నేను  ప్రేమించాలి అనుకుంటే అందంగా,                                                                 మా చెల్లి ప్రేమిస్తోందని తెలిసాక కోపంగా,

                                                      అసలు ప్రేమ ఎందుకిలా కనిపిస్తోంది? 
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..