ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Sunday, October 26

నేను అమ్మాయిని కాదు, అమ్మాయిలు ఎలాంటి అబ్బాయిని కోరుకుంటారు? అని చెప్పడానికి

అమ్మాయికి తనే హీరో ,
అతని  కోసమే తను,
రోల్ మోడల్ ,
వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ,
తను కోరుకున్న అబ్బాయి మాత్రమే ఏదైనా తనకోసం చెయ్యగలడు,
తను మాత్రమే చెయ్యగలడు,
ultimate గా ఉండేవాడు,
ఏ సమస్య వచ్చిన ముందుగ మదిలో మెలిగే వాడు,
తను ఎప్పుడూ కోరుకోనేవాడు ఒక్కడే వాడే వీడు అనే నమ్మకాన్ని ఏ అమ్మాయి అయితే ఒక అబ్బాయి లో
కలిగిస్తోందో,,,
ఆ అమ్మాయిని ఆ అబ్బాయి ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టడు,

ఒకవేళ పరిస్థితులతో రాజీ పడి వదిలిపెట్టినా ,
ఆ అమ్మాయి ని వదిలిపెట్టినందుకు ఖచ్చితంగా బాధపడతాడు...!


ఎందుకంటే మనుషులందరికీ పోసేసివ్ నెస్ ఉంటుంది...!
తనని ఇష్ట పడే వారు అలాగే ఉండాలి అని కోరుకుంటారు..!

అమ్మాయిలు కూడా ఇలాగె ఆలోచిస్తారు అనుకుంటాను..!
కాని అబ్బాయిలు పైకి చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇదే కోరుకుంటారు..!

ఏదేమైనా నేను అమ్మాయిని కాదు అమ్మాయిలు ఎలాంటి అబ్బాయిని కోరుకుంటారు? అని చెప్పడానికి

మీకెవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి ప్లీజ్...


Reactions:

2 comments:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..