ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Wednesday, October 29

ఇది ప్రేమా...ప్రేమా...!

ఇది ప్రేమా....! ప్రేమా.......!
అసలు నాది ప్రేమా లేక అట్రాక్షనా ?
తన గురించి ఆలోచిస్తే అది ప్రేమేనా ?
తను నా గురించే ఆలోచించాలి ,నేనే సూపర్  అనుకోవాలి అనుకున్నాను !
అయినా తనతో ఉండాలి అనుకోలేదు ...?
తర్వాత కొన్ని రోజులకి
తను ఇంకొకరి గురించి కూడా ఆలోచిస్తుందని ,తనకి కూడా ఒక రోల్ ఇచ్చిందని తెలిసి ... !
తను తప్పు చేసిందో లేదో తెలియదు ...,
నేను తనని వద్దనుకున్నాను ...,(అంతకు ముందులాగే  తనతో ఉండాలి అనుకోలేదు ...?)
తనలో ప్రేమ బదిలీ కి  నేనే కారణం అంది...! (ఎందుకంటే  తనతో ఉండాలి అనుకోలేదు ...?)కదా ?

అయినా తనని మరచిపోలేకున్నాను ..!
ప్రేమ బదిలీ అనే తప్పు చేసానంది!తను నన్ను మర్చిపోలేనంటుంది ..!
ఇకనుండి ప్రేమని ప్రేమిస్తానంది...... !
అయినా తనతో ఉండాలి అనుకోలేదు ...?
అయినా తనని మరచిపోలేకున్నాను ..! 
కానీ తను ఆనందంగా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను...!
ఇది ప్రేమా....! ప్రేమా.......!


Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..