ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Thursday, October 16

నాది మంచితనమా?

08:32 Posted by who am i 2 comments




అసలు నేను మంచోన్నేనా? అనే డౌట్ వస్తోంది,నేను నిజంగా మంచోన్ని అయితే అందరితో మంచిగానే ఉండాలి కదా?నాకిష్టమైన వాళ్ళతో స్నేహంగా ప్రేమగా ఉంటున్నాను ,నాకు నచ్చని వాళ్ళతో ఉండడం లేదు,అసలు నాకు మనుషులు కొందరు ఇష్టంగా కొందరు అయిష్టం గా ఎందుకుంటున్నాను?అంటే నాకు ఉపయోగపడేవాళ్ళు,ఉపయోగపడబోయే వాళ్ళు,లేదా ఉపయోగ పడుతున్నవాళ్ళు అయితే ఇష్టం ఏమో,ఉపయోగపడని వాళ్ళని నేనెందుకు ఇష్టపడాలి కదా,అందుకే నాకు వాళ్ళు అంటే ఇష్టం లేదు,అంటే నేను మంచోన్నే ,నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో నే మంచోని గా ఉంటాను,
అంటే నేను మంచోన్ని కాదంటారా?మీరెవరైనా ఎలాగైనా ఏమైనా అనుకున్నానేను మంచోన్నే
ఎహే నేను మంచోన్నే అనుకుంటున్నాను,కనుక నేను మంచోన్నే

Reactions:

2 comments:

  1. 'తొట్టి' లో పడ్డారు ! ఇక జ్ఞానోదయ మే తరువాయి !!

    జిలేబి

    ReplyDelete

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..