ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Sunday, October 12

ప్రేమ అంటే:

06:45 Posted by who am i No comments
నిన్నేవరైనా ప్రేమిస్తున్నా నని చెప్తే...
అడుగు ఎందుకు అని...
ఒకవేళ తను కారణం లేని ప్రేమ అని చెపితే...
వాళ్ళు నిన్ను ఎప్పుడైనా వదిలేస్తారు...
వాళ్ళు గాని ఏదైనా కారణం చెప్తే...
కారణం ఉన్నన్ని రోజులు ....
వాళ్ళు నీతో ఉంటారు..
కారణం స్వార్ధమైతే కారణం కాలంతో పాటు కరిగిపోతుంది...

లేకపోతే కలకాలం నీతోనే ఉంటుంది
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..