ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Saturday, October 25

నాతో ఉన్న నేను...., నేను కానా?

      ఉన్నాననుకొనే  నేను                                      నిజానికి నేను
నాకు ప్రేమ అంటే తెలుసు
నాకు ఇవ్వడం తెలుసు
నాకు కోపం లేదు
నేను మంచోన్ని,
లంచం అంటే నేరం అంటాను
స్వార్ధం లేని వాడిని
దయ కలవాడిని
మనసు కలవాడిని
అహింస అంటాను
నేను ఒకటి చెప్తాను

ద్వేషిస్తాను
నాకేంటి లాభం అనుకొంటాను
కోప్పడతాను
చెడ్డ పనులు చేస్తాను
ఎంకరేజ్ చేస్తాను
నాకోసమే బ్రతుకుతాను
నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉంటాను
మానవత్వం చూపించను
హింస చేస్తూ ఉంటాను
మరొకటి చేస్తాను
అంటే నేను నేను కానా?
నాతో నేను లేకుండా నాలో లేని మంచిని ఉన్నట్టు నటిస్తున్నానా?
నన్నెవరైనా మంచి వాడు కాదు అంటే ఎందుకు నాకు ఉక్రోశం?
నేను మంచి వాణ్ణి కాదు అని ఎందుకు తెలుసుకోలేక పోతున్నాను?
చెడ్డ పనులుచేస్తూ చెడ్డ వాణ్ణి కాదు అని ఎందుకు ఒప్పుకోను?
కనీసం ఎందుకు మంచిగా ఉండలేక పోతున్నాను?
అసలు ఇంతకీ నేనెవరు?
Reactions:

1 comment:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..