ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Tuesday, October 21

నేను ఒంటరిగా ఉన్నానా ?లేనా?

నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిని కాను ....!!
ఎందుకంటే ప్రొద్దున లేచినప్పటి నుండి
వారికీ ఇష్టమున్నా లేకపోయినా-ఎవరో ఒకరితో,
వారి అవసరం తీరే వరకు-వారి కోసమో,
నా అవసరం తీరే వరకు-నా కోసమో,
ఎదో అలా ఉండాలని-దేని కోసమో,
నా సోది వినడానికి-కావాలనో,
నాకు దొరికింది వాళ్ళతో పంచుకోవద్దని-వద్దనో,
మొత్తం మీద నా కొరకు,నా సంతోషం కొరకు,
వాళ్ళు నాతో ఉండాలని అనుకుంటాను!ఉంచుకుంటాను!!
నేనెలాగో వాళ్ళతో ఉండనే ఉంటాను!

మరి నేనెపుడు ఒంటరిగా ఉన్నాను?
అసలు ఒంటరిగా లేను...
ఉన్నా నేను ఒంటరి ని అని అనుకోను.....

ఎందుకంటే.... "ఒంటరితనం అంటే నాకు భయం"
ఎందుకంటే ...."ఒంటరిగా ఉంటే నన్ను సంతోషంగా ఉన్చేదేవరు?"
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..