ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Monday, October 13

హోం వర్క్ అంటే నాకు భయం

10:29 Posted by who am i No comments
నాకు గుర్తుంది నేను ఒకటవ తరగతి చదువుతున్నాను..

అపుడు హోంవర్క్ కోసం డబ్బాల కాపీ (చెక్స్ బుక్) ఉండేది.

ఒకరోజు అది రాస్తున్నపుడు తప్పు గా రాసాను అప్పుడు ఉమ్మి పెట్టి మలపాలని చూసాను

అంతే ఒక డబ్బా చినిగి పోయింది...

అపుడు నాకెంత భయమేసిందో తెలుసా....

ఎంతంటే అలాగే ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను...

అపుడు మా నాన్న గారు వచ్చి ఎం కాదు ఇంకొకటి పెట్టిస్తాను అందులో రాయు అన్నారు...

అమ్మో ఇంకేమన్నా ఉందా టీచర్ కి తెలిస్తే ...కొంప మునిగి పోద్ది

వద్దు అన్నాను,అపుడు మా నాన్న గారు నాకు చాల హెల్ప్ చేసారు...

ఎం చేసారంటే ఏదైతే చినిగిన డబ్బ్బ ఉంటదో దాని వెనక నుండి ఇంకో పేపర్ కతిరించి అతికిన్చేసాడు...

అలాగా ఆరోజు నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యింది..

అసలు ఇది కూడా ఒక పోస్టా అనుకుంటే నేనేం చెయ్యలేను ,ఆ టెన్షన్ ఎంత విలువైనదో మీకు ఎవ్వరికి తెలియదు..

అందుకే ఇప్పటి వరకు గుర్తుండి పోయింది
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..