ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Sunday, October 19

మనస్సాక్షి నాతో ఇలా అంటుందేమిటబ్బా?నేను అద్దాన్ని
నా ముందు నిలబడు!
నిన్ను చూపిస్తాను
నా వద్దకు వచ్చే ముందు నీ కళ్ళజోడు తీసి రా
నీ నమ్మకాలు,అభిప్రాయాలు,సంతృప్తి ఉంటే?
నిన్ను నిన్ను గా చూపలేను
నన్ను ముక్కలు చేసినా నువ్వేంటో నిన్ను చూపిస్తాను!

కాని నీ ఆనందం కోసం నిన్ను మార్చి చూపించను!
ధైర్యం ఉంటే రా?
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..