ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Monday, September 29

ఎందుకు స్త్రీలకు రిజర్వేషన్?

23:30 Posted by who am i No comments
ఈ మధ్య కాలం లో స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికల్లో స్త్రీలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు,
కాని వారు పదవిలో అలంకారం గా మాత్రమే ఉంటున్నారు,అసలు పని అంత వారి వెనుక ఉన్న అన్నలో, నాన్నలో,భర్తలో చేస్తున్నారనుకుంటాను,

ఇది 100% ఇలాగే జరగడo లేదు,

కానీ ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు అలంకారంగానే ఉంటున్నారు?


అసలు రిజర్వేషన్ పెట్టిన లక్ష్యం ఎందుకు నెరవేరడం లేదు?

నెరవేరాలంటే ఎం చేయాలి?
సమన్యాయం ఎలాజరుగుతుంది?

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..