ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Tuesday, September 23

nenu kottha

10:00 Posted by who am i No comments
ఈ బ్లాగ్ నాకే అంకితం
ఎందుకంటే ఇది నా ఆనందం నా భావాలూ నా ప్రతిస్పందనలు అన్ని నాకు నచ్చినట్టు నేను నా కోసం రాసుకునేది కాబట్టి,,,,,,,,
నా కళ్ళతో చూచే నా ప్రపంచం ఇది,ఇందులో నా ఆనందం మాత్రమే ఉంటుంది,
ప్రతి ఒక్కరి జీవితం లో వాళ్ళకు ఇలాంటి ప్రపంచం ఉండొచ్చు,నేను మాత్రం నా జ్ఞాపకాలను ఇలా గుర్తు చేసుకుంటున్నాను
నేను రచయిత ,కవి ,బస్ డ్రైవర్ క౦డాక్టర్,టీచర్ ,డైరెక్టర్ రక రకాలుగా మారుతూ ఉంటాను
ఎందుకంటే అవి చిన్నపుడు నేను అవుదామనుకొనే వాడిని
ఎదో ఒకటి రాయాలి ఎం రాయాలి అనుకోన్నపుడే నా ప్రపంచం గురించి రాస్తే ఎలాగుంటుంది అనే ఆలోచనే నా బ్లాగ్ నాకే అంకితం

ఆనంద విషయాలనే ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే ఎవరికైనా నచ్చేవి ఇవే కాబట్టి,నాకు ఆనందం చదివితే మీకు ఆనందం కలగాలని మొదలు పెడ్తున్నాను
వాస్తవంగా ఆనందం కాని విషయాలు రాయలంటే నాకు భయం
అయినాఅది మనకి ఇపుడు అనవసరం

బీ హ్యాపీ హ్యాపీ ఆల్వేస్
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..