ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Wednesday, January 7

ప్రేమశాతం: నాన్న ప్రేమ ఎవరివైపు?- ఒక అన్న -ఒక తమ్ముడు

ప్రేమ శాతం:serial part 16
 కథ  కథనం హీరో :నేనే, హీరొయిన్:ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు,,ఇతర పాత్రలు:సమాజం లో నాచుట్టూఉండే మనుషులు....
ఒక అన్న -ఒక తమ్ముడు -ఒక నాన్న..
అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక కుటుంబం ,అందులో ఒక అన్న ,ఒక తమ్ముడు ,ఒక నాన్న ఉండేవారు..

అన్న బలవంతుడు ...తమ్ముడు బలహీనుడు..
తమ్ముడి కి రావలసిన వస్తువులను అన్న లాక్కొనే వాడు
అన్న ఎప్పుడూ తన తమ్ముడి తో గొడవ పడేవాడు...
అప్పుడు నాన్న ఏమి చెయ్యాలి?

అ)తటస్థంగా ఉండాలి
ఆ)అన్న వైపు ఉండాలి
ఇ)తమ్ముడి వైపు ఉండాలి
ఈ)తెలియడం లేదు

జవాబు అ)తటస్థంగా ఉండాలి...
నేను ఇద్దరి కి తండ్రిని, కావున నేను గొడవలో కలుగ చేసుకోకూడదు,నాకు ఇద్దరూ సమానం,ఇలా ఉంటే తమ్ముడు అన్యాయం అయిపోతాడు కదా?

జవాబు ఆ)అన్న వైపు ఉండాలి...
అన్న బలవంతుడు ...ఇప్పుడు అన్న వైపు ఉంటే తమ్ముడు పూర్తిగా అన్యాయం అయిపోతాడు

జవాబు ఇ)తమ్ముడి వైపు ఉండాలి..
తమ్ముడు బలహీనుడు ...తమ్ముడికి రావలసిన వస్తువులు ఇప్పించవచ్చు..కాని పెద్దకొడుకు అన్యాయం నీకు తమ్ముడోక్కోడే కొడుకా? అంటాడు,అంటూ తండ్రికి దూరం కావచ్చు


జవాబు ఈ)తెలియడం లేదు..
నాకు కూడా తెలియడం లేదు

జవాబు ఇ) కరెక్ట్ అనిపించినా అది కూడా పూర్తి గా కరెక్ట్ అనిపించడం లేదు అనిపిస్తోంది..ఎందుకంటే పెద్ద కొడుకు దూరం అవుతాడు కదా?పోతే పోనీ వాడు ఎలాగో చెడ్డోడే కదా అనుకుందామా?అలా కూడా అనుకోవడానికి వీలు కనిపించడం లేదు ...పెద్ద కొడుకు తన తండ్రి పట్ల తన పూర్తి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తే..?చిన్న కొడుకు నిర్వహించని సందర్భం ఉండొచ్చు...? ఇలాంటి ధర్మ సందేహం లో ధర్మం చిన్న కొడుకు వైపే చూపించినా ఎక్కడో ఎదో కొడుతోంది,
ఎవరైనా పెద్దలు లేదా తెలిసిన వారు సలహా ఇవ్వగలరు
                                                                                    ............కృతజ్ఞతలతో

క్లిక్ చెయ్యండి  మనసు ఏడ్చింది 
Reactions:

2 comments:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..