ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Saturday, January 10

అధ్బుతం :డబ్బుతో ఆనందాన్ని కొనవచ్చు

23:03 Posted by who am i No comments
ఈ వారం అద్భతం లో :డబ్బుతో ఆనందాన్ని కొనవచ్చు

అవును డబ్బు తో ఆనందాన్ని కొనవచ్చు
కావాలంటే క్రింది video ను చూడండి
ఈ video లోని వ్యక్తి 10000 రూపాయలు తీసుకొని కష్టపడి పనిచేసే వారి దగ్గరికి  వెళ్లి వాళ్ళ వస్తువులను 
రూ||1000 లకు కొంటాడు ఉదాహరణకు ఒక టీ అమ్మే వ్యక్తి దగ్గరకు వెళ్లి టీ తాగేసి రూ||1000 లు ఇస్తాడు 
అప్పుడు వాళ్ళ ఆనందాన్ని అలాగా కొంటాడు 
ఇప్పుడు చెప్పండి డబ్బుతో ఆనందాన్ని కొనచ్చా లేదా?
ఇది అద్భుతం కాదా?

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..