ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Tuesday, February 17

ప్రేమశాతం :నిరాడంబరుడిని నేను... నాకు ఆడంబరమెందుకు?

ప్రేమ శాతం:serial part 22
 కథ  కథనం హీరో :నేనే, హీరొయిన్:ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు,,ఇతర పాత్రలు:సమాజం లో నాచుట్టూఉండే మనుషులు.... 
శివం అంటే నీలోఉన్న ప్రేమ
మనలోని ప్రేమ శాతం తగ్గుతూ
స్వార్ధమనే విషం పెరిగి ఇక భరించలేని స్థితి కి చేరిన సమయమే....
మనలోని శివుడు విషం తీసుకోవడం...!
అందుకే ఈరోజు మనం మనలోని విషాన్ని తగ్గించుకోవడం కోసం
మనల్ని మనం ఎరుక చేసుకోవాలని జాగరణ చేయడం
కేవలం ఒక్కరోజు తో మనం మనలోని శివత్వాన్ని పెంపొందించుకోలేము
ప్రతి రోజు మనలోని ప్రేమ శాతాన్ని లెక్కించుకోవలసిందే!
మన బిజీ జీవిత గమనంలో కనీసం ఒక్కరోజైన మనల్ని గూర్చి మనం తెలుసుకోవాల్సిందే!
అదే మనం శివునికి చేసే అభిషేకం

శివ తత్వం  మనకి అన్ని ఇచ్చి తను మాత్రం అన్ని వదులుకొని
నిరాడంబరుడిని నేను.... నాకు ఆడంబరమెందుకు? అన్నట్లు
మనం కూడా ఆడంబరాలైనా కోపం స్వార్ధం అసూయ ద్వేషం తొలగించుకుంటే
మనలో కూడా నిరాడంబరం అయిన  ప్రేమ మిగులుతుంది

                                          శివ తత్వం  శివోహం శివం
             ప్రపంచం అంతా శివమయం ,ప్రతి వస్తువు శివమయం,ప్రతి మనిషి శివుడే
                                                                                                                              >>PREVIOUS PART
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..