ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Saturday, March 7

స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా..?

ప్రేమ శాతం:serial part 23
 కథ  కథనం హీరో :నేనే, హీరొయిన్:ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు,,ఇతర పాత్రలు:సమాజం లో నాచుట్టూఉండే మనుషులు.... 
స్త్రీ మూర్తి గొప్పది ...ఆరాధించదగినది


మానవ జాతి మనుగడకు ప్రాణం పోసింది మగువ!
------పురిటి నొప్పులు ఒర్చుకోలేదని అనుకుంటే
స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
త్యాగం లో అనురాగం లో తరగని పెన్నిది మగువ!
------త్యాగం ,అనురాగం చూపించక పోతే
స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే?
-----ఇంటికి ఇల్లాలు దీపం లా లేకుంటే
స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
ప్రతి మగాడి విజయం వెనక స్త్రీ మూర్తి తప్పక ఉంటుంది..
------విజయం వెనక స్త్రీ లేక పోతే
స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
స్త్రీ కి విజయం లేదా?
ప్రేమను అందిస్తుంది
------ప్రేమను అందించని స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
పిల్లలకు విద్యా బుద్దులు నేర్పేది మహిళ
------పిల్లల పట్ల బాధ్యత లేని స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
అన్నివేళలా సహనం కలిగి ఉండేది
------సహనం ఓర్పు లేని స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
ఇవన్ని లేని కొంత మంది పురుషుల్ని కూడా  గౌరవింఛినపుడు
స్త్రీ ని గౌరవించకూడదా?
ఈ లక్షణాలు ఉన్న స్త్రీనే గౌరవించాలా?
.................................................................................
స్త్రీ కి మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక లక్షణాలు ఎవరు ఇచ్చారు..
స్త్రీ అంటే కచ్చితంగా ఈ గుణాలు ఉండాలని
ఉగ్గుపాలనుండి స్త్రీని గూర్చి మనకెందుకు నూరి పోశారు?
ఇవి స్త్రీ మూర్తి గోప్పతనాలా ?లేదా సమాజం లో మనకు నచ్చినట్టు
ఉంచడానికి స్త్రీ ని ఇరికించిన చట్రమా?
అందుకే మనకు ఎదురయ్యే స్త్రీ మూర్తి లో పొరపాటున
మంచి లక్షణాలు లేక పోతే ...ఆ స్త్రీ ని  ఏమంటాము?
అందుకే స్త్రీ అంటేనే అలాగుండాలి లేకపోతే ?
---------------------------------------------------------------
ప్రకృతి ,మరియు సృష్టి  స్త్రీకి కొన్ని శరీర ధర్మాలు కల్పించినా
మానసిక ధర్మాలు మాత్రం మనం తయారు చేసుకున్నవే కావా?
ప్రపంచ మనుగడలో స్త్రీ మూర్తి కి ఎన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయో
అన్ని బాధ్యతలు పురుషుడు కూడా తీసుకోవడమే
 ప్రతి రోజు మహిళా దినోత్సవాన్నిజరుపుకుంటున్నట్టు
లేక పోతే ఈ రోజు మాత్రమే మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నట్టు

-----------------------------------------------------------
HAPPY WOMENS DAY TODAY....?

PREVIOUS>>Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..