ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Saturday, February 14

ప్రేమశాతం -నిజమైన ప్రేమ దేన్ని కోరుకుంటుంది

ప్రేమ శాతం:serial part 21

 కథ  కథనం హీరో :నేనే, హీరొయిన్:ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు,,ఇతర పాత్రలు:సమాజం లో నాచుట్టూఉండే మనుషులు.... 
ప్రేమ కోసం వాలెంటైన్ తన ప్రాణాన్నేత్యాగం చేసాడు...
అందుకే ఈ రోజు ప్రేమికుల రోజు,
కాని ప్రేమించబడే వాళ్ళు ప్రేమించిన వారి ప్రాణ త్యాగాన్ని కోరుకోరు?
ప్రాణాల్ని తియ్యాలనుకోరు!
నిజమైన ప్రేమ బయటికి కనపడినా కనపడకపోయినా
ప్రేమ అనేది ఎల్లపుడు ప్రేమించబడే వాళ్లకి అందించబడుతుంది.

అలా అందించబడనప్పుడు అది ప్రేమ కాదు
ప్రేమించడం అంటే ఆ వ్యక్తి ఆనందాన్ని మనం కోరుకోవడం
ప్రేమించడం అంటే మన కోసం చెయ్యడం కాదు ,తన కోసం చెయ్యడం
ప్రేమిస్తే ఆనందం వెయ్యాలి
నిజంగా ప్రేమించిన వాడెవ్వడు బాధపడడు
ఎందుకంటే ప్రేమ ను ఇస్తాడు, తీసుకోవాలనుకోడు
తీసుకోవాలనుకున్నపుడే మనకు బాధ, కోపం ,దుఖం కలుగుతాయి
అందుకోసం ప్రేమించండి...స్వచ్చంగా ..కల్మషం లేకుండా..స్వార్ధం లేకుండా
అమ్మాయి అబ్బాయినే కాదు
అబ్బాయి అమ్మాయినే కాదు
అందరిని... మన చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని

మనల్ని ద్వేషించే వాళ్ళని ,మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని...!
ప్రపంచాన్ని ప్రేమమయం చెయ్యండి
 <<PREVIOUS PART                                                                                    NEXTPART>>
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..